QUANTUM BIOFEEDBACK

WAT IS QUANTUM BIOFEEDBACK ?

Quantum Biofeedback is een energetische meet- en trainingsmethode.  De INDIGO Quantum Biofeedback is een uiterst compleet en veelzijdig biofeedback systeem dat het lichaam driedimensionaal meet (zowel fysiek, emotioneel als energetisch). De INDIGO maakt een brede, computergestuurde analyse van verstorende items en hun onderlinge relaties, en kan die ook meteen energetische impuls geven.  Allerlei stressfactoren van de cliënt, o.a. veroorzaakt door allergenen, virussen, toxines, psychische belastingen, tekorten, enz. kunnen op deze manier snel in kaart worden gebracht en geharmoniseerd.  Met de INDIGO gaan we het zelfgenezend vermogen van ons lichaam terug trainen om optimaal te functioneren.

Wat zijn de INDIGO basisbeginselen?

Elke cel en ieder orgaan in ons lichaam trilt met zijn/haar eigen energiefrequentie.  Wanneer deze verstoord wordt door toxines, parasieten, onbewuste gedachtepatronen, onverwerkte trauma’s enz. kan de cel of het orgaan niet meer op volle capaciteit functioneren.  Deze disharmonische (schadelijke) frequenties of trillingen worden opgeslagen in de cellen en kunnen zich jarenlang onopgemerkt opbouwen, vóór ze zich manifesteren als ziekte.  Het eerste signaal dat er iets fout gaat in het lichaam is vibrationeel of elektromagnetisch.  Energetische therapie die werkt op cellulair niveau stimuleert de oorspronkelijke frequenties van cellen en organen, zodat regeneratie plaatsvindt en heling kan beginnen.  Het menselijk energieveld is elektromagnetisch van aard en kan derhalve gemeten en uitgedrukt worden in Volt, Ampère, Resistance en nog tientallen andere elektrische parameters.  De INDIGO scant in een paar minuten het lichaam en meet de energetische reacties op duizenden factoren zoals allergenen, virussen, bacteriën, parasieten en schimmels, vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren, hormonen, chromosomen, toxiciteit, mentaal-emotionele factoren, stralingsbelasting, erfelijkheid, bloesemremedies en Bachbloesems, kruiden enz.  Verstoringen worden gebalanceerd door de corrigerende trillingsfrequentie(s) aan te bieden.  Het lichaam wordt zo ‘getraind’ om beter met stress om te gaan en ziekte kan in een vroeg stadium worden voorkomen.  De stressfactoren en onze reacties erop verlopen voornamelijk onbewust.  Door filtering zijn wij ons slechts van een beperkte hoeveelheid informatie bewust.  Quantum Biofeedback zou je dan ook kunnen beschouwen als een gesprek met je onbewuste.  Quantum Biofeedback is gebaseerd op de quantumfysica en werkt met bio-elektriciteit.

INDIGO-quantumbiofeedback is holistisch en werkt op alle niveaus : het fysieke, het mentaal-emotionele en het spirituele niveau.  De persoon die gemeten wordt krijgt een hoofdband, pols- en enkelbandjes om.  Deze banden zijn verbonden met de INDIGO en de INDIGO is verbonden met een computer.  De hoofdband bevat 8 kanalen die signalen van de INDIGO naar de persoon sturen en vice versa.  Samen met de 4 kanalen van de pols- en enkelbandjes zijn er in totaal 12 kanalen die signalen versturen en ontvangen.  Eerst stemt de INDIGO zich af op de persoon die gemeten gaat worden. (= CALIBRATIE).  Daarna volgt DE TEST.  Dit is een algehele lichaamsscan.  Tijdens de testprocedure worden er elektrische signalen van meer dan 10.000 items naar de persoon gestuurd.  De energetische reacties van de persoon op deze items worden door de INDIGO geregistreerd en verwerkt.  Dit gebeurt op biologische snelheid van 0,01 sec., waardoor de totale test slechts 5 min. duurt.  En daarna zijn de reacties te bekijken op de computer.  Er kan gekeken worden waar de persoon hoog, gemiddeld of laag op gereageerd heeft.  De reactie op de gemeten items kan onmiddellijk gecorrigeerd worden, dwz. dat de reactie van het energieveld op het betreffende item verbeterd wordt.  Het is van belang dat er goed op stressfactoren gereageerd wordt, zodat deze de persoon niet langer schadelijk zullen beïnvloeden.  Een vibrerend, actief reagerend energieveld is de basis van een goede gezondheid!  Zowel de test als de balancering zijn geheel pijnloos.  De uitkomsten zijn geen diagnoses; het zijn energetische reacties!  De INDIGO geeft een totale check-up van de gezondheid.  Disbalansen kunnen in een vroeg stadium gecorrigeerd worden.  Men kan dus perfect preventief werken!

Op basis van deze moderne quantum technologie kan een uitgebreid vitaliteitsrapport ( > 30 blz.) verkregen worden.  Dit rapport geeft u een inzicht in uw gezondheidstoestand op het gebied van :

 • mineralen,vitamines en sporenelementen
 • voedings- en overige allergieën
 • verstoringen in de hormonenhuishouding
 • belastingen van zware metalen
 • de status van de wervelkolom, wervel per wervel
 • de status van het functioneren van alle organen
 • mentale en/of emotionele disbalansen

Contra-indicaties zijn :

 • een pacemaker of een extreme electro-allergie
 • Zwangere vrouwen krijgen een aangepast programma! 

Bij welke klachten is de INDIGO effectief ?

 • Immuunsysteemaandoeningen
 • ADHD
 • Chronische Vermoeidheid
 • Lichamelijke letsels
 • Chronische pijn
 • Gewichtsverlies
 • Leerproblemen
 • Sportblessures
 • Slapeloosheid
 • Incontinentie
 • Hoofdpijnen
 • Hypertensie
 • Anti-aging
 • Allergieën
 • Depressie
 • Neuralgie
 • Infecties
 • Migraine
 • Angsten
 • Fobieën 

Achtergrondinformatie over quantum wetenschap :

De INDIGO Quantum Biofeedback is gebaseerd op de quantumfysica, en dat is de natuurkunde van de kleinste deeltjes.  Een quantum is de kleinste hoeveelheid electromagnetische straling die onafhankelijk kan bestaan.  De quantumfysica en de verschijnselen die daarin naar voren komen geven een beeld van de werkelijkheid dat niet overeenstemt met het beeld dat wij dat hebben van onze 3-dimensionale wereld.  Zo is materie niet vast, maar is alles vibratie, trilling of energie.  Op het niveau van de allerkleinste deeltjes is alles constant in beweging.

Materie bestaat uit moleculen, die opgebouwd zijn uit atomen, die dan weer bestaan uit elektronen, protonen en neutronen.  En op het allerkleinste niveau bestaat materie uit fotonen die de 3-dimensionale wereld in en uit kunnen schieten.   Fotonen die in onze 3-dimensionale wereld verschijnen zijn elektromagnetisch van aard.  Zo is ook ons lichaam niet vast!  Op het kleinste niveau bestaat het uit biofotonen.  Het netwerk van ontelbare biofotonen vormt een quantum energieveld. Dit quantum energieveld is een elektromagnetisch veld van biofotonen dat zich binnen ons lichaam gedraagt als een extreem snelle supercomputer.  En hoewel ons lichaam wordt gereguleerd door biochemische processen zoals die door de reguliere geneeskunde beschreven worden, is het onderliggende regulatiemechanisme dit elektromagnetische energieveld.  Het lichaam wordt gereguleerd en gecreëerd door dit onderliggende (of bovenliggende) elektromagnetische energieveld, dit quantum biofotonenveld.  Dit veld bevindt zich binnen ons lichaam maar strekt zich ook uit buiten ons lichaam en wordt ook wel de aura genoemd.  In onze aura worden verschillende lagen onderscheiden: de laag van het fysieke lichaam, de laag van onze emoties, de laag van onze gedachten en de spirituele laag van helende energieën. De verbindingen tussen deze lagen lopen via de chakra’s en binnen het lichaam ook via de meridianen.  Via de chakra’s en via het netwerk van meridianen worden energieën en informatie van en naar alle cellen van het lichaam uitgewisseld.  Wanneer de trillingen in dit vibrerende energieveld harmonisch zijn is men gezond.  Omdat het bio-energieveld elektromagnetisch van aard is kan dit ook gemeten worden.

Dit is wat de INDIGO doet : hij meet de vibraties in het menselijk energieveld. Wij nemen onszelf en de mensen en dingen om ons heen waar als objectief, op zichzelf staand en afgescheiden van elkaar.  Maar hoewel wij ons er niet vaak van bewust zijn is alles met alles verbonden.  Wij ervaren ons lichaam als een aaneengesloten massa, maar het bestaat in feite voor het grootste gedeelte uit ‘lege’ ruimte.  Elektronen en de kern nemen binnen een atoom maar een klein deel van de ruimte in beslag, alle ruimte ertussen is ‘leeg’.  Deze ruimte is geen werkelijke leegte, maar is het veld waaruit alles ontstaat, het veld waarin alles in potentie aanwezig is.  Dit veld strekt zich ook uit buiten ons lichaam.  Dit is het veld dat alles met alles verbindt, the Unifying Field. (The Field)(*) Via dit veld zijn wij allen met elkaar en met alles om ons heen verbonden.  Een aanwijzing voor de aanwezigheid van een dergelijk veld is bijv. het feit dat het regelmatig gebeurt dat wetenschappers op verschillende plaatsen op de wereld, tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar, tot eenzelfde ontdekking komen.  Illustrerend is het verhaal van de aapjes.  Bij een groep aapjes die geïsoleerd op een eiland leefde zag men dat er op een bepaald moment één klein aapje begon met het wassen van de nootjes in het water alvorens deze op te eten.  De andere apen die dat zagen gingen dat ook doen en zo zag men uiteindelijk dat alle apen uit de groep voortaan eerst de nootjes in het water wasten vóór ze deze opaten.  Maar rond diezelfde tijd zag men dat de apen op het vasteland - die geen contact hadden met de apen op het eiland – ook hun nootjes gingen wassen vóór dat ze de nootjes opaten!

In ‘het veld’ spelen tijd en ruimte geen rol.  Dit is ook aangetoond in quantumfysische onderzoeken : als 2 fotonen die bij elkaar horen op een afstand van elkaar worden gebracht blijven ze toch in contact en reageren ze op elkaar.  Iets dergelijks is ook met de INDIGO aangetoond : bv. er wordt een druppel bloed afgenomen van een proefpersoon en dit bloedmonster wordt onder de microscoop gelegd.  Wanneer het bloedbeeld van de proefpersoon, die met de banden verbonden is met de INDIGO , vervolgens behandeld wordt is tegelijkertijd te zien dat het bloedbeeld van het monster - buiten het lichaam van de proefpersoon - ook verandert!  Mogelijk werken paranormale verschijnselen als helderziendheid en telepathie ook via dit veld.  En hoewel altijd is aangenomen dat onze herinneringen opgeslagen liggen in onze hersenen, bevinden deze zich mogelijk ook in dit veld en halen wij ze op door daarop in te pluggen.  Onze werkelijkheid is ook geen ‘objectieve’ werkelijkheid zoals wij geneigd zijn te denken!  Wij creëren op ieder moment zelf onze werkelijkheid, ook al zijn we ons daar niet (altijd) van bewust. Binnen de quantumfysica wordt het ‘observer-effect’ beschreven.  Dit is het verschijnsel dat de uitkomst van een ‘objectief’ wetenschappelijk experiment bepaald wordt door de verwachting of overtuiging van de onderzoeker.

Het bewustzijn van de onderzoeker heeft dus – onbedoeld – invloed op de uitkomst van het experiment.  Zo creëren wij op ieder moment, en voor het grootste gedeelte onbewust, onze werkelijkheid, dus ook ons lichaam.  Ons bewustzijn is de sturende kracht achter het quantum energieveld, de aansturende kracht van het biofotonenveld.  Wanneer het energieveld van het lichaam, het quantum biofotonenveld, bestaat uit harmonische trillingen, is men gezond.  Maar stressfactoren die ons energieveld binnenkomen veroorzaken disharmonische trillingen.  Wanneer deze niet gecorrigeerd worden, kunnen deze worden opgeslagen in de cellen en kunnen ze jarenlang onopgemerkt blijven vóór ze tot klachten en uiteindelijk tot ziekte leiden.  De eerste signalen dat er iets niet in orde is zijn disharmonische trillingen, verstoringen in het energieveld.  De INDIGO scant het energieveld en meet de vibraties, de elektromagnetische trillingen.  Zo detecteert hij de disharmonische trillingen. 3-dimensionale beelden (Volt, Ampère en Weerstand) van duizenden items zijn opgeslagen in de INDIGO .  De reacties van de persoon op deze items worden gemeten en geanalyseerd en worden vergeleken met een norm.  Zo worden de trillingen in het energieveld van de persoon gemeten.  Behalve informatie ontvangen kan de INDIGO omgekeerd ook frequenties terugsturen.  Disharmonische trillingen kunnen derhalve worden gecorrigeerd en schadelijke trillingen worden zo geneutraliseerd.  Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam versterkt en kan het energieveld weer in een toestand van vibrerende gezondheid teruggebracht worden.  Het bewustzijn moet echter ook de toestand van gezonde vibraties vast kunnen houden, het moet het verschil herkennen tussen de disharmonische en harmonische trillingen.

De INDIGO is dan ook een biofeedbackapparaat.  Omdat wij door filtering maar een beperkte hoeveelheid informatie in ons bewustzijn kunnen houden, zijn wij ons het grootste deel van wat zich in ons energieveld afspeelt niet bewust.  Maar omdat de INDIGO een computer is die ook verbonden is met een externe computer kan hij duizenden data tegelijk verwerken.  Hij levert dus informatie waarvan wij ons veelal niet bewust zijn.  In die zin zou quantumbiofeedback beschouwd kunnen worden als een gesprek met je onbewuste.

Literatuur:

(*)”HET VELD”, Lynne Mac Taggart, uitg. Ankhhermes , ISBN 9789020283396

“DE VERBINDING”, Lynne Mac Taggart, uitg. Ankhhermes , ISBN 9789020204537

“GRENZENLOOS BEWUSTZIJN”, Gregg Braden,uitg Dutch Media Uigevers, ISBN 9789049960070

“DE GODDELIJKE MATRIX”, Gregg Braden, uitg. Dutch Media Uitgevers, ISBN 9789049960018

“DE KRACHT VAN HET NU”, Eckhart Tolle, uitg. Ankhhermes, ISBN 9789020282306

“EEN NIEUWE AARDE”, Eckhart Tolle, uitg . Ankhhermes , ISBN 9789020284065

"TRILLING ALS MEDICIJN" Handboek energetische geneeskunde, Gerber Richard, uitg. Altamira, ISBN 978 90 6963 957 4

"TOOLS OF AWARENESS" , Dr Willy De Maeyer en Dr Gabriele Breyer, Uitg. ARCI Publishers , ISBN 9789078630043

"INTRODUCTION TO NEW PHYSICS" ,  Dr Willy De Maeyer en Dr Gabreile Breyer , Uitg. ARCI Publishers , ISBN 9789078630036

Internet :

Hierna volgen twee filmpjes waarin biofeedback positief naar voren komt.
Het eerste filmpje komt uit de VS en het tweede filmpje uit Nederland.

http://www.thedenverchannel.com/lifestyle/health/biofeedback-sees-boom-in-mainstream-medicine

http://nos.nl/os2012/video/396963-de-wondere-wereld-van-dorian.html
N.B. rond 36ste minuut komt Indigo in beeld.