Klinische PSYCHO-NEURO-IMMUNOLOGIE

De wetenschap van de toekomst

.

Klinische PSYCHO-NEURO-IMMUNOLOGIE (kPNI) is een jonge wetenschap over hoe organen en orgaansystemen met elkaar communiceren door biochemische en neurale processen. Een verstoring in het ene orgaansysteem kan leiden tot klachten in een ander orgaansysteem. Ook kunnen chronische stress, of ervaringen vroeg in het leven, het immuunsysteem ernstig verstoren. Dit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van allerlei (chronische) aandoeningen.

kPNI geeft maw de wetenschappelijke verklaring dat lichaam en geest één zijn.

De inzichten uit de kPNI en de orthomoleculaire voedingsleer, maken het mogelijk om met gerichte leefstijladviezen (voeding, beweging en stressreductie) en natuurlijke therapieën (voedingssupplementen, fytotherapie, specifieke voedingsmiddelen) chronische klachten en ziekten te voorkomen of te behandelen.

Aanpak :

We zoeken antwoorden op volgende vragen:

1.      Hoe zijn deze klachten kunnen ontstaan?

2.      Welke werkingsmechanismen zijn hiervoor verantwoordelijk?

3.      Waarom zijn ze nog niet opgelost?

4.      Wat is er nog tekort om ze op te lossen?

Omdat het lichaam altijd streeft naar gezondheid zijn er heel wat voorwaarden die moeten voldaan worden om een chronische aandoening te krijgen en te behouden.

De anamnese (vraaggesprek) vormt de basis van iedere kPNI-consultatie. Dit diepgaand interview is bedoeld om uw persoonlijke individuele geschiedenis te leren kennen.  Dit houdt niet alleen uw klacht in maar ook welke mechanismen (fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal) er mogelijk een invloed op hebben.  Op grond van de verkregen informatie is het mogelijk de onderlinge verbanden vast te stellen die aan uw klacht(en) ten grondslag liggen. Deze verbanden worden in een fysiologisch werkingsmechanisme uitgelegd en vormen de basis voor een behandelplan.

Literatuur :

"DE TIJGER ONTWAAKT"  ,Trauma behandeling met lichaamsgerichte therapie , Peter A. Levine , Uitg. Altamira Becht BV , ISBN 978 9069637549

"ONVERWACHT INZICHT " ,Het persoonlijk verhaal van een neurologe over haar hersenbloeding,  Dr Jill Bolte Taylor , Uitg. Kosmos , ISBN 978 9021539256

"FOLLOW YOUR SENSES " , Alles wat jou niet verteld is over hoogsensitiviteit, Felix Brabander , Uitg. Wake-Up Company Baarn , ISBN 978 9490686000

"EEN NIEUW LICHT OP GOED EN KWAAD" , Cooreman Geneviève , Uitg. Free Musketeers , ISBN 978 9048406463

"FOOD AND WESTERN DISEASE " , Prof. Staffan  Lindberg , Uitg. Wiley -Blackwell Ltd, ISBN 978 1405197717

"HET NUT VAN ZIEKTE " , Dr. Sharon Moalem , Uitg. Bezige bij , ISBN 978 9023422440

"DE OXYTOCINE FACTOR " , Kerstin Uvnäs Moberg , Uitg. Thoeris , ISBN 978 9072219213

"ZIEK ? ZO WORD JE BETER " , Jacob Teitelbaum en Bill Gottlieb , Uitg. Kosmos Utrecht , ISBN 9789021553115

"WELK GEVOELSTYPE BEN JIJ ? , Michael A. Jawer  , Uitg. Gottmers Uitgevers groep bv , ISBN 9789401300735