Quote: Wanneer de adem afdwaalt, is de geest wispelturig. Wanneer de adem stil is bereikt de geest vrede.
Therapieën
SHIATSU - ENERGETISCH LICHAAMSWERK
UNIVERSAL TAO MEDITATIE

Pages