Quote: Wanneer de adem afdwaalt, is de geest wispelturig. Wanneer de adem stil is bereikt de geest vrede.

Pages