Quote: It’s in the very act of trying to suppress, deny or move away from aspects of ourselves that we are sowing the seeds for addictions, depression or feelings of lack of self-worth. Only as we learn to turn toward our ‘negative’ feelings and get really curious – opening a real dialogue with them about the information they bring – do we forge the inner bonds that lead to wholeness and satisfying, unconditional love. Steve DINAN
Welkom
Lightness in being
Onze eerste open-deur-dag (op 18 sept jl) was op alle vlakken zeer geslaagd en we kijken er met een blij en tevreden gevoel op terug! De zon heeft het hele gebeuren mee gedragen. We mochten zowel nieuwe als vertrouwde gezichten, en ook mensen die we al langere tijd niet meer gezien hadden, verwelkomen. Zo hartverwarmend! Frank heeft in zijn lezing ‘De klacht is niet de oorzaak van het probleem’ boeiend verteld over enkele werkingsmechanismen van het lichaam en de manier waarop PNI kan bijdragen om het lichaam opnieuw in balans te brengen. Het Q&A-moment over TANTRA is spontaan uitgemond in enkele belevingsoefeningen, wat door de aanwezigen zeer gesmaakt werd. De mensen die een proefsessie in de Energetic Evolution hebben ervaren, waren sterk onder de indruk van het krachtige elektromagnetische veld, en het effect ervan op hun lichaam. De kundalini meditatie bracht ons in een diepe innerlijke verbondenheid met onze vrouwelijke energie, en vormde een mooie afsluiter van een perfecte dag. Samen met de aanwezigen hebben we erg genoten van deze feestelijke dag, en nu we er de smaak van te pakken hebben, herhalen we dit volgend jaar misschien wel ...

We zijn allemaal LIGHT BEINGS of lichtwezens die in een fysieke, begrensde vorm op aarde zijn ingedaald om menselijke ervaringen op te doen. Da’s een diep, ontwakend ‘weten’, en we voelen steeds duidelijker dat we in die richting evolueren om ons licht ten volle in de wereld te laten stralen. 2 jaar geleden voelde het nog te krachtig en wat onwennig om LIGHT BEINGS als onze naam te dragen en we kozen voor LIGHTness in BEING als een tussenstap. Maar het wordt steeds duidelijker dat we klaar zijn voor de volgende stap!

Ons lichaam is een fijnbesnaard instrument dat zowel door de juiste voeding, bekrachtigende gedachten, een gezonde verbinding met gevoelens, energetische ondersteuning en een liefdevolle aanraking beter in balans kan gebracht en gehouden worden. Het is onze passie om mensen te begeleiden naar optimale fysieke, mentaal-emotionele en spirituele gezondheid zodat ze zich beter in hun vel voelen, dichter bij zichzelf en in verbinding met hun volle potentieel komen. Als iedereen vanuit die kracht zijn/haar geschenk met de wereld kan delen, ervaren we 'de hemel op aarde'!

Frank begeleidt u dmv de wetenschappelijk ondersteunde Psycho-Neuro-Immunologie, INDIGO Quantum biofeedback en orthomoleculaire voedingssupplementen.
Ingrid verkiest een hands-on approach en geeft coaching, energetisch lichaamswerk, massages en tantra.